Điểm đến mới, Giá trị mới
GÓP Ý

Sân golf

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

SƠ ĐỒ TỔNG THỂ

Kiến trúc sân golf: Nelson & Haworth Golf Course Architects Nelson & Haworth (HK) Ltd.

Số hố golf: 36 hố

Độ dài của sân golf: Có 4 sân, mỗi sân 9 lỗ golf:

• Sân A với tổng chiều dài 3729 yards

• Sân B với tổng chiều dài 3620 yards

• Sân C với tổng chiều dài 3747 yards

• Sân D với tổng chiều dài 3619 yards

Số gậy tiêu chuẩn: Mỗi sân A, B, C, D đều có số gậy tiêu chuẩn là 36

Đơn vị đo: Yards

Loại cỏ: Sử dụng cỏ Paspalum Platinum và TifEagle

Đường xe điện: Được thiết kế chạy suốt sân golf

TỔNG THỂ SÂN A

TỔNG THỂ SÂN A

Sân A với tổng chiều dài 3678 yards ôm trọn trong mình là một hồ nước lớn và khu phức hợp khách sản, biệt thư cao cấp đang được xây dựng.

Sân A được thiết kế với các đường gôn với nhiều độ khó khác nhau, kết hợp với các đường car path chạy dài với hàng dừa rủ bóng bên đường sẽ mang đến cho các gôn thủ những trận đấu gôn đầy thách thức.

https://tansonnhatgolf.vn/
https://tansonnhatgolf.vn/catalog/view/theme/